การปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติสำหรับตำรวจ

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD