การปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติสำหรับตำรวจ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์