เวรนรว.วังสวนจิตร


วันจันทร์ที่ 10-ว้นอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เข้าเวรนายตำรวจราชสำนักเวร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

DSCN1621

DSCN1613

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์