บทเรียนหลังปฏิบัติการผ่านฟ้า

DSCN1634วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557  13.30 น…..ประชุมผบ.ร้อย ผบ.หมวด ผบ.หมู่ กองร้อยควบคุมฝูงชน ภ.จว.สระแก้ว ทั้ง 2  กองร้อย เพื่อสรุปบทเรียน ข้อผิดพลาด และแนวทางปฏิบัติหลังการปฏิบัติการของร้อยคฝ.สระแก้ว ในห้วงม.ค.-มี.ค 57 โดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 18 ก.พ.57 โดยยึดหลักให้เกิดความสูญเสียไม่ว่าจะฝ่ายใดในแบบที่ น้อยที่สุดหรือไม่เกิดเลย และที่สำคัญ การดำเนินการทุกครั้ง ต้องยึดหลัก 3 ถูก นั่นคือ ถูกกฏหมาย ถูกขั้นตอนของสากล และถูกใจสังคม….และนี่เป็นรูปแบบการทำงานหลังปฏิบัติการ แบบที่เรียกว่าเป็น….”มืออาชีพ”

DSCN1641 DSCN1632 DSCN1638

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD