วันเสาร์ วันหยุด วันตรวจโรงพัก

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 10.00 น….หลังจากเสร็จภารกิจ Video Conference  ….ตระเวณตรวจหลายโรงพัก หลังห่างเหินมาซะนาน จากภารกิจม็อบ

ตรวจสภ.วัฒนานคร
ตรวจสภ.วัฒนานคร
ตรวจสภ.วัฒนานคร
ตรวจสภ.วัฒนานคร
ตรวจสภ.หนองหมากฝ้าย
ตรวจสภ.หนองหมากฝ้าย

 

ตรวจสภ.หนองหมากฝ้าย-รกรุงรัง
ตรวจสภ.หนองหมากฝ้าย-รกรุงรัง
ตรวจสภ.หนองหมากฝ้าย-รกรุงรัง
ตรวจสภ.หนองหมากฝ้าย-รกรุงรัง

 

ตรวจสภ.หนองหมากฝ้าย-รกรุงรัง
ตรวจสภ.หนองหมากฝ้าย-รกรุงรัง

 

ตรวจสภ.ปางสีดา
ตรวจสภ.ปางสีดา

 

ตรวจสภ.ปางสีดา
ตรวจสภ.ปางสีดา
ตรวจสภ.ปางสีดา
ตรวจสภ.ปางสีดา

 

ตรวจสภ.เขาสิงโต
ตรวจสภ.เขาสิงโต

 

ตรวจสภ.เขาสิงโต
ตรวจสภ.เขาสิงโต

 

ตรวจสภ.เขาสิงโต
ตรวจสภ.เขาสิงโต

 

ตรวจสภ.เขาสิงโต
ตรวจสภ.เขาสิงโต

 

ตรวจสภ.เขาสิงโต
ตรวจสภ.เขาสิงโต

 

ตรวจสภ.เมืองสระแก้ว
ตรวจสภ.เมืองสระแก้ว

 

ตรวจสภ.เมืองสระแก้ว
ตรวจสภ.เมืองสระแก้ว

 

ตรวจสภ.เมืองสระแก้ว
ตรวจสภ.เมืองสระแก้ว

ปิดท้ายวันด้วยการร่วมงานแต่งงาน ลูกชายโรงสีข้าวเม่งฮวด…โรงสีข้าวที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ตั้งอยู่สระแก้ว บ้านเรานี่เอง

DSCN1573DSCN1583DSCN1589DSCN1590

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD