สัมภาษณ์เนชั่น

20 ก.พ.57 …หลังเหตุการณ์ที่เชิงสะพานผ่านฟ้า 2 วัน ผมให้สัมภาษณ์ Nation Channel กับคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล อย่างไร…ลองไปฟังดูคับ

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์