เยี่ยมคฝ.ร้อย1

30 ม.ค. เยี่ยมคฝ.ร้อย 1
30 ม.ค. เยี่ยมคฝ.ร้อย 1

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2557 15.00 น…..กองร้อยควบคุมฝูงชนสระแก้ว กองร้อยที่ 1 มาปฏิบัติหน้าที่ที่ ทก.สโมสร ตำรวจ …หน้าที่ของผู้การสระแก้ว ที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอคือการบำรุงขวัญครับ  มาครั้งนี้ก็อย่างเคย ข้าวเหนียว หมูทอด และที่ขาดไม่ได้ ปลาร้าสับ ของโปรดของชาวคฝ. สระแก้ว ตบท้ายด้วยเงินสวัสดิการอีกเล็กน้อย…..หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเป็นของพี่น้องตำรวจสระแก้ว หน้าที่บำรุงขวัญเป็นของผู้การสระแก้ว ครับพ้ม

30 ม.ค. เยี่ยมคฝ.ร้อย 1
30 ม.ค. เยี่ยมคฝ.ร้อย 1

30 ม.ค. เยี่ยมคฝ.ร้อย 1

30 ม.ค. เยี่ยมคฝ.ร้อย 1
30 ม.ค. เยี่ยมคฝ.ร้อย 1
30 ม.ค. เยี่ยมคฝ.ร้อย 1
30 ม.ค. เยี่ยมคฝ.ร้อย 1
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์