อีกครั้งกับ คฝ.กลับบ้าน

27ม.ค.คฝ.ร้อย2 กลับบ้าน
27ม.ค.คฝ.ร้อย2 กลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 19.00 น…..คฝ.ร้อย 2 กลับมาฟื้นฟูกำลัง หลังจากที่ไปปฏิบัติหน้าที่ใน บช.น.มาแล้ว 10 วัน…ยังไม่รู้ว่าจะต้องรับ ต้องส่ง ต้องเยี่ยม พี่น้องตำรวจสระแก้วของผมอีกซักกี่รอบ…ก็คงจนกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจะจบสิ้น ซึ่งก็ยังไม่มีแสงสว่างจากปลายอุโมงค์ให้เห็น….แต่ยังไงก็ตาม ผมยังคงมีความสุข ยังคงภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่กับพี่น้องตำรวจสระแก้วของผมครับ

27ม.ค.คฝ.ร้อย2 กลับบ้าน
27ม.ค.คฝ.ร้อย2 กลับบ้าน
27ม.ค.คฝ.ร้อย2 กลับบ้าน
27ม.ค.คฝ.ร้อย2 กลับบ้าน
27ม.ค.คฝ.ร้อย2 กลับบ้าน
27ม.ค.คฝ.ร้อย2 กลับบ้าน
27ม.ค.คฝ.ร้อย2 กลับบ้าน
27ม.ค.คฝ.ร้อย2 กลับบ้าน
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์