เลือกตั้งล่วงหน้า

ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าอรัญประเทศ
ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าอรัญประเทศ

 

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557….กกต.กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า คนในประเทศบางส่วน ไปใช้สิทธิความเป็นคนไทยที่เท่าเทียมกันล่วงหน้า …คนในประเทศบางส่วนกำลังบอกไมให้ไป….ประเทศสับสน ไม่รู้จะเอายังไง แต่คนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คือบรรดากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รวมทั้ง “ตำรวจสระแก้ว” อย่างพวกเรา

DSCN0988ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าห้องประชุมปางสีดา
DSCN0988ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าห้อง         ประชุมปางสีดา

ส่วนอื่น ๆ ของประเทศนี้ จะเป็นยังไงไม่รู้ แต่สำหรับ “คนสระแก้ว” และ “ตำรวจสระแก้ว” ….ราบรื่น เรียบร้อย ครับกระพ้ม

DSCN0988ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าห้องประชุมปางสีดา
DSCN0988ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าห้องประชุมปางสีดา
ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าเมืองสระแก้ว
ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าเมืองสระแก้ว
ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าวัฒนานคร
ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าวัฒนานคร
ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าอรัญประเทศ
ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าอรัญประเทศ

DSCN0997

ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าอรัญประเทศ
ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าอรัญประเทศ
ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าวัฒนานคร
ตรวจหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าวัฒนานคร
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD