วันอังคารต้นเดือน…วันประชุมแห่งขาติ

DSCN0641วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 08.30 น….วันอังคารต้นเดือน นอกจากเป็นวันประชุมทางไกลกับ ตร. (ศปก.ตร. หรือ ศอ.รส.) แล้ว ผมยังนัดแนะพี่น้องหัวหน้าโรงพักทั้ง 16 แห่งมาประชุมร่วมกัน พร้อมๆ กับหัวหน้าหน่วยสนับสนุนในพื้นที่จว.สระแก้ว ไม่ว่าจะเป็นทางหลวง ท่องเที่ยว รถไฟ ตรวจคนเข้าเมือง ตชด. ฯลฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน และอีกนัยหนึ่งเพื่อ “กระชับพื้นที่ความสัมพันธ์”​เพื่อการทำงานจะได้เป็นไปได้ในแบบที่ว่าราบรื่นเรียบร้อยครับ

พี่น้องหัวหน้าโรงพักในจังหวัดสระแก้วอวยพรปีใหม่
พี่น้องหัวหน้าโรงพักในจังหวัดสระแก้วอวยพรปีใหม่
พี่น้องหัวหน้าโรงพักในจังหวัดสระแก้วอวยพรปีใหม่
พี่น้องหัวหน้าโรงพักในจังหวัดสระแก้วอวยพรปีใหม่
พี่น้องหัวหน้าโรงพักในจังหวัดสระแก้วอวยพรปีใหม่
พี่น้องหัวหน้าโรงพักในจังหวัดสระแก้วอวยพรปีใหม่
พี่น้องหัวหน้าโรงพักในจังหวัดสระแก้วอวยพรปีใหม่
พี่น้องหัวหน้าโรงพักในจังหวัดสระแก้วอวยพรปีใหม่

ส่วนช่วงบ่าย ก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนงานสหกรณ์ของตำรวจสระแก้วให้สามารถเป็นที่พึ่ง ให้สามารถสนับสนุนงานด้านสวัสดิการของพี่น้องตำรวจสระแก้วได้จริง ๆ  ซี่งในวาระนี้ ผมได้เอ่ยปากขอให้คณะกรรมการจัดหาเครื่องเล่นสนาม เพื่อมอบให้เด็ก ๆ ลูกหลานของพวกเราที่พักอยู่ในศูนย์ราชการไว้ให้เป็นของขวัญวันเด็กด้วยครับ….เด็ก ๆ ลูกหลานของพวกเรา ต้องช่วยกันดูแลพวกเค้าอย่างดีครับ เพราะถ้าพวกเราไม่ดูแลกัน ไม่รักกันเอง….ประเทศนี้คงหาคนที่จะมาดูแล มารักพวกเราอย่างจริงใจ คงหายากซักหน่อยนะครับ

ผู้บริหารโรงแรมอินโดจีนและตลาดอินโดจีนอวยพรปีใหม่
ผู้บริหารโรงแรมอินโดจีนและตลาดอินโดจีนอวยพรปีใหม่
ผู้บริหารตลาดเบญจวรรณอวยพรปีใหม่
ผู้บริหารตลาดเบญจวรรณอวยพรปีใหม่
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นอวยพรปีใหม่
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นอวยพรปีใหม่

 

มอบเครื่องเล่นสนามให้ลูกหลานตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
มอบเครื่องเล่นสนามให้ลูกหลานตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
มอบเครื่องเล่นสนามให้ลูกหลานตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
มอบเครื่องเล่นสนามให้ลูกหลานตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
มอบเครื่องเล่นสนามให้ลูกหลานตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
มอบเครื่องเล่นสนามให้ลูกหลานตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์