2 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพฯเสด็จสระแก้ว

 

ข่าวสมเด็จพระเทพ-Daily News
ข่าวสมเด็จพระเทพ-Daily News
ข่าวสมเด็จพระเทพ-Daily News
ข่าวสมเด็จพระเทพ-Daily News

วันพฤหัสที่ 2 มกราคม 2557…สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสระแก้ว….พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ให้กับชาวสระแก้วตั้งแต่ต้นปี นับเป็นบุญ เป็นศิริมงคลกับพวกเราจริง ๆ ครับ….ที่สำคัญผมได้มีโอกาสเขัาเฝ้า เข้าถวายรายงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งสำหรับผมแล้ว เจ้านายพระองค์นี้….รักเทิดทูลเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมแบบสุดหัวใจครับ

สมเด็จพระเทพ-1
สมเด็จพระเทพ-1

 

สมเด็จพระเทพ-2
สมเด็จพระเทพ-2

 

สมเด็จพระเทพ-3
สมเด็จพระเทพ-3

 

สมเด็จพระเทพ-4
สมเด็จพระเทพ-4

 

สมเด็จพระเทพ-5
สมเด็จพระเทพ-5

 

สมเด็จพระเทพ-6
สมเด็จพระเทพ-6

 

รอรับเสด็จที่สนาม ฮ.
รอรับเสด็จที่สนาม ฮ.

 

เยี่ยมตำรวจป่วยระหว่างรอรับเสด็จ
เยี่ยมตำรวจป่วยระหว่างรอรับเสด็จ

 

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD