ติวเข้มพลขับราชพาหนะ…อีกหนึ่งความจงรักภักดี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556…ตำรวจ และข้าราชการของสยามประเทศ ยังคงทำงานตามปกติ…09.00 น. เริ่มต้นวันด้วยการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนธันวาคม มีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน  ซึ่งในวาระการประชุมมีการแนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ รวมทั้ง…”ผู้การสระแก้ว”…ผมให้สัญญากับท่านผู้ว่า ฯ กับที่ประชุมว่า จะร่วมกับพี่น้องตำรวจสระแก้วของผม ทำตำรวจสระแก้วให้เป็น “ตำรวจมืออาชีพ” ที่ทุกคนจะต้องกดไลค์ให้….แล้วคอยดูกันครับ

รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน

11.00 น. ร่วมงานรณรงค์ ลดอุบัติภัยทางถนน ของจังหวัดสระแก้ว มีป้องกันสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วเป็นเจ้าภาพ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน

13.00 น. …ติวเข้มตำรวจสระแก้ว ที่จะต้องทำหน้าที่พลขับราชพาหนะ และรถในขบวนของสมเด็จพระเทพ ฯ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จพระราชดำเนินในเขตจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 2 มกราคม 2557…การใส่ใจในรายละเอียดของผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะในภารกิจเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นเรื่องที่คนเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจ “ต้องทำ” และต้องทำอย่าง “ดีที่สุด” …และนี่คือหน้าที่สำคัญของคนเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์” ที่คนที่อ้างว่าเป็นมวลมหาประชาชน และอ้างความเป็นผู้จงรักภักดีกว่าคนอื่น ไม่เคยเห็น ไม่เคยเข้าใจ และคิดไปเอง ตีความไปเองว่า “คนอื่น” ที่ทำไม่เหมือนตน คิดไม่เหมือนตน เป็นคน “ไม่จงรักภักดี”…..ขอโทษเถอะครับ ความจงรักภักดีของพวกเรา อยู่ที่การกระทำครับ…. ไม่ได้อยู่ทีี่คำพูดครับ

DSCN0275 DSCN0257 DSCN0233

ฝึกซ้อมพลขับราชพาหนะ
ฝึกซ้อมพลขับราชพาหนะ

 

 

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD