ติวเข้มพลขับราชพาหนะ…อีกหนึ่งความจงรักภักดี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556…ตำรวจ และข้าราชการของสยามประเทศ ยังคงทำงานตามปกติ…09.00 น. เริ่มต้นวันด้วยการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนธันวาคม มีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน  ซึ่งในวาระการประชุมมีการแนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ รวมทั้ง…”ผู้การสระแก้ว”…ผมให้สัญญากับท่านผู้ว่า ฯ กับที่ประชุมว่า จะร่วมกับพี่น้องตำรวจสระแก้วของผม ทำตำรวจสระแก้วให้เป็น “ตำรวจมืออาชีพ” ที่ทุกคนจะต้องกดไลค์ให้….แล้วคอยดูกันครับ

รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน

11.00 น. ร่วมงานรณรงค์ ลดอุบัติภัยทางถนน ของจังหวัดสระแก้ว มีป้องกันสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วเป็นเจ้าภาพ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน

13.00 น. …ติวเข้มตำรวจสระแก้ว ที่จะต้องทำหน้าที่พลขับราชพาหนะ และรถในขบวนของสมเด็จพระเทพ ฯ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จพระราชดำเนินในเขตจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 2 มกราคม 2557…การใส่ใจในรายละเอียดของผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะในภารกิจเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นเรื่องที่คนเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจ “ต้องทำ” และต้องทำอย่าง “ดีที่สุด” …และนี่คือหน้าที่สำคัญของคนเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์” ที่คนที่อ้างว่าเป็นมวลมหาประชาชน และอ้างความเป็นผู้จงรักภักดีกว่าคนอื่น ไม่เคยเห็น ไม่เคยเข้าใจ และคิดไปเอง ตีความไปเองว่า “คนอื่น” ที่ทำไม่เหมือนตน คิดไม่เหมือนตน เป็นคน “ไม่จงรักภักดี”…..ขอโทษเถอะครับ ความจงรักภักดีของพวกเรา อยู่ที่การกระทำครับ…. ไม่ได้อยู่ทีี่คำพูดครับ

DSCN0275 DSCN0257 DSCN0233

ฝึกซ้อมพลขับราชพาหนะ
ฝึกซ้อมพลขับราชพาหนะ

 

 

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์