มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมฯ

1วันจันทร์​ที่ 23 ธันวาคม 2556 10.30 น….อากาศเมืองไทยตอนนี้เย็นยะเยือก ขัดแย้งกับบรรยากาศการเมืองที่กำลังร้อนระอุ…วันนี้ผู้การสระแก้ว มาต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ในฐานะประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่มาตรวจศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร เขตรับผิดชอบของ สภ.บ้านทับใหม่

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม และช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความรู้ มีโอกาส และมีสถานที่ทำกิน ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯ….นับเป็นโชคดีของคนสระแก้ว ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เข้ามาตั้งในเขตจังหวัดสระแก้ว และช่วยเหลือเกษตรกรสระแก้ว ให้ยังคงทำหน้าที่เกษตรกรที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น…ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านจากมูลนิธิรัฐบุรุษครับ

2

 

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD