แนวร่วมตำรวจสระแก้ว

หารือแนวทางป้องกันอาชญากรรม
หารือแนวทางป้องกันอาชญากรรม

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 11.00 น…..ผมเริ่มเดินสายหาแนวร่วมในการสร้าง “เครือข่ายป้องกันอาชญากรรม”  โดยในวันนี้ผมบุกมาที่อำเภอวังน้ำเย็น มาพบกับท่าน “นายกอ้อย” คุณวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น นายกคนเก่งที่เป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่นในอำเภอเล็ก ๆ แห่งนี้ “อำเภอวังน้ำเย็น” ได้อย่างชนิดที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมหาตัวจับยาก

การสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรม เป็นกลยุทธหนึ่งที่ตำรวจวันนี้ “ต้องทำ” เนื่องจากว่าลำพังกำลังตำรวจ ยุทโธปกรณ์ หากให้ตายแล้วเกิดใหม่อีกสิบครั้ง ก็คงหาความเพียงพอไม่ได้ ดังนั้น ตำรวจในวันนี้จึงต้องหาวิธีคิดใหม่ในการทำงาน ซึ่งหนึ่งในกระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงานของตำรวจก็คือการ “สร้างเครือข่าย” ในการป้องก้นอาชญากรรม และเครือข่ายที่ดีที่สุดในลำดับต้น ๆ ก็ไม่ใช่ใครอื่น ก็คือบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล …ฯลฯ ซึ่งองค์กรเหล่านี้นอกจากจะมีงบประมาณแล้ว ยังมี “กองกำลัง” ที่เป็นทั้งประชาชนในพื้นที่ และอาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทุกข์สุขของประชาชนในเขตรับผิดชอบอยู่แล้ว

วันนี้ผมก็เลยได้โอกาส มาสนทนาหาแนวทางป้องกันอาชญากรรมกับท่านนายกอ้อย พร้อม ๆ กับผู้กำกับการ สภ.วังน้ำเย็น พ.ต.อ.พิษณุ เพ็งเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างรูปแบบพิเศษ ที่ผมเรียกเล่น ๆ ว่าเป็น “วังน้ำเย็นโมเดล” ซึ่งเรามีเป้าหมายในเบื้องต้นในการระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เป้าหมายพิเศษ ได้แก่ธนาคาร ร้านค้าทอง สถานีบริการน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อ โดยการกำหนดให้มีการวางเครือข่ายป้องกันโดยใช้ภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมมือกันอาทิ ตำรวจอาสา อปพร. หรือแม้กระทั่งวินรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะต้องมีการฝึก การวางรูปแบบ และการจัดการกำลังต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสภาพอาชญากรรม….นอกจากการสร้างเครือข่าย ก็เป็นเรื่องของการวางระบบเทคโนโลยี การติดตั้งกล้องวงจรปิด และที่สำคัญ การบริหารจัดการกล้อง

เรื่องสำคัญต่อมาก็คือการจัดบทบาทตำรวจใหม่ ที่ไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่เข้าไปทำหน้าที่ตรวจตราอย่างเดียว แต่ต้องทำหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้เข้าไปตรวจสอบระบบ และแนะนำการติดต้องอุปกรณ์ป้องกันตนเอง การระวังรักษาทรัพย์ของตนเองให้เป็นระบบ และนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญของการจัดการกับงานป้องกันอาชญากรรมแนวใหม่ ที่ตำรวจต้องทำตัวเหมือนหมอ ที่คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษา และทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวางระบบ

การจัดสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่เราหยิบยกมาคุยกันในวันนี้ ซึ่งสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการบางแห่งเอื้อต่อการก่ออาชญากรรมได้ง่าย….เรื่องนี้เป็นไปตามทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม ของปรามาจารย์ ร.ต.อ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

และสุดท้ายก็เป็นเรื่องการจัดระบบการสื่อสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีทันใด หากมีเหตุเกิด รวมไปถึงการอบรมพนักงานในสถานประกอบการให้รู้จักวิธีป้องกันตัว ป้องกันทรัพย์สินในเบื้องต้น และการสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์

เหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเรากำลังเริ่มต้นทำกันที่อำเภอวังน้ำเย็น เป็นพื้นที่นำร่องครับ ซึ่งก็คาดหวังว่า ภายในเวลาไม่กี่เดือนหลังจากนี้ หากที่นี่ประสบผลสำเร็จ พวกเราก็คงนำไปขยายความปรับใช้กับทุกพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วครับ

ก่อนกลับผมได้ขอร้องท่านนายกอ้อย คนเก่งของเรา ได้พาชมโรงเรียนเทศบาลของอำเภอวังน้ำเย็น ที่เพิ่งรับโอนมาจาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และเอามาจัดการเองโดยเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น….เห็นระบบการจัดการ การเอาใจใส่ การพัฒนา ซึ่งดำเนินการโดยส่วนท้องถิ่น คือเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นแล้วผมตกใจครับ ไม่คิดว่าส่วนท้องถิ่นจะมีความคิดก้าวหน้าก้าวไกลขนาดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพัฒนาการศึกษา…เห็นอย่างนี้แล้วชื่นใจครับ วันนี้ผมก็เลยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กลับไปด้วยความหวังว่าพวกเรามาถูกทางแล้ว และก็ได้มาเริ่มต้นกับพื้นที่ที่ถูกที่อีกด้วย….ขอบคุณมากครับท่่านนายกอ้อย คุณวันชัย นารีรักษ์ นายก ฯ คนเก่งแห่งวังน้ำเย็น

เยียมชมห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวังน้ำเย็น
เยียมชมห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวังน้ำเย็น
ถ่่ายรูปร่วมกับคณะบริหารโรงเรียนเทศบาลวังน้ำเย็น
ถ่่ายรูปร่วมกับคณะบริหารโรงเรียนเทศบาลวังน้ำเย็น
ไดโนเสาร์ในห้องวิทยาศาสตร์
ไดโนเสาร์ในห้องวิทยาศาสตร์
บรรยากาศภายในห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล
บรรยากาศภายในห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล
อุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์
อุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์
ห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาลวังน้ำเย็น
ห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาลวังน้ำเย็น
บรรยากาศห้องสมุด
บรรยากาศห้องสมุด
บรรยากาศในห้องสมุด
บรรยากาศในห้องสมุด
พื้นที่อ่านหนังสือของเด็ก ๆ
พื้นที่อ่านหนังสือของเด็ก ๆ
ห้องสมุดมีชีวิต...โรงเรียนเทศบาล
ห้องสมุดมีชีวิต…โรงเรียนเทศบาล
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์