รายการตระเวนโรงพัก : สัมภาษณ์ผู้การสระแก้ว

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD