รายการตระเวนโรงพัก : สัมภาษณ์ผู้การสระแก้ว

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์