ประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมรับ 945
ประชุมเตรียมความพร้อมรับ 945

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 09.30 น…..ประชุมเตรียมความพร้อม รับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน รร.ตชด. 2 แห่ง  และโครงการ รร.กาสรกสิวิทย์ ในวันที่ 2 มกราคม 2557

จังหวัดทหารบกสระแก้ว เป็นแม่งานใหญ่ในการจัดตั้ง กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยในครั้งนี้ ส่วนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ถวายความปลอดภัยตามรายทาง และในพื้นที่ที่ จทบ.สระแก้วมอบหมาย….ผู้การสระแก้วต้องถวายรายงาน เมื่อพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินถึงที่หมาย….เป็นบุญ เป็นเกียรติ เป็นความทรงจำที่งดงามอีกครั้ง ของชีวิตการเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดครับ

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD