เตรียมความพร้อมกำลังพลควบคุมฝูงชน

ร้อย3-1วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 08.30 น…..สถานการณ์การเมืองทำให้พวกเราต้องตื่นตัวเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ….วันนี้ มวลชนที่นำโดยคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศจะ “ปฏิวัติประชาชน” ขับไล่รัฐบาล ไม่ยอมให้มีรัฐบาลรักษาการณ์….ฯลฯ ซึ่งมีมวลชนที่อ้างว่าเป็น “มวลมหาประชาชน” ออกมาเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมาก เป็นเวลาเดียวกันกับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศยุบสภา….นาทีนี้่ไม่มีใครยอมใคร แต่ภารกิจของเราคือการเตรียมพร้อมเพื่อรับกับทุกสถานการณ์ คฝ.ร้อย 3 สระแก้ว ก็เลยต้องถูกเรียกมาฝึกทบทวน และเตรียมรับมวลชนที่จะมาที่ศาลากลางจัวหวัดสระแก้ว…..”การเตรียมจะทำให้เราพร้อม การซ้อมจะทำให้เราไม่หวั่นไหว”

ร้อย3-3 ร้อย3-2ม็อบศาลากลาง-2 ม็อบศาลากลาง

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD