ประชุมคณะทำงานการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

Io-1

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 13.30 น….ประชุมคณะทำงานการปฏิบัติการข่าวสาร หรือที่เรียกติดปากกันว่า IO (Information Operation) …อาวุธอันทรงอานุภาพ ณ ปีพ.ศ.นี้ 2556

Io-2

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD