บทเรียนหลังสถานการณ์ควบคุมฝูงชน

 

สัมมนาบทเรียนคฝ-2วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 10.00 น…..”บทเรียนหลังการรบ”…หลักการของฝ่ายเสนาธิการ ที่จำเป็นต้องทำหลังภารกิจพิเศษเสร็จสิ้น… ครั้งนี้ก็เช่นกัน ภารกิจของกองร้อยควบคุมฝูงชนสระแก้ว ในห้วง ต.ค.-ธ.ค.56 ผ่านมา 2 เดือนเศษ การสรุปบทเรียนทั้งทางยุทธวิธีและการบริหารจัดการกำลังพล เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหากำลังพล เพื่อการปฏิบัติการครั้งต่อไป จะได้เป็นไปในแนวทางแบบ “มืออาชีพ” เต็มรูปแบบ

สัมมนาบทเรียนคฝ-3 สัมมนาบทเรียนคฝ-1

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD