จุดเทียนชัยถวายพระพร

DSC08326

วันพฤหัสบดีทีี่ 5 ธันวาคม 2556 07.00 น. …เครื่องแบบเต็มยศ ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัด…เย็น..19.00 น. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ฯ ในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

DSC08306 DSC08301 DSC08300 DSC08299 DSC08298 DSC08278 DSC08277 DSC08276 DSC08275 DSC08272 DSC08271 DSC08266 DSC08260 DSC08259 DSC08257 DSC08350 DSC08349

 

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD