ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชสำนักเวร

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 11.00 น.- วันอังคารที่  3 ธันวาคม 2556 11.00 น…..ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชสำนักเวร ณ พระตำหนักจิตรลดา รโหฐาน….ตรงกับห้วงเวลาที่สถานการณ์การเมือง นอกรั้ว “วังสวนจิตร” ร้อนฉ่า…แต่ภายในวังสวนจิตร สงบ ร่มรื่น เต็มไปด้วย “ร่องรอยแห่งพระมหากรุณาธิคุณ”….ภูมิใจครับที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้

ตรวจเวร
ตรวจเวร

 

 

 

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD