งานกาชาดสระแก้ว

ตรวจกอ.ร่วมกาชาด
ตรวจกอ.ร่วมกาชาด

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 17.00 น….ลมหนาวโชยมา สระแก้ว ณ เวลานี้ อากาศเย็นสบายน่าอยู่มาก ขัดแย้งกับอุณหภูมิการเมือง ที่ร้อนแรงสุดขีด….ห้วงเวลา 1-7 ธ.ค.56 จังหวัดสระแก้ว จัดงานกาชาดประจำปี ซึ่งตรงกับวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วครบ 20 ปี พอดิบพอดี

ตรวจกอ.ร่วมกาชาด
ตรวจกอ.ร่วมกาชาด

สิ่งหนึ่งที่ตำรวจสระแก้ว ต้องทำในการเข้าดูแลงานลักษณะนี้ คือการจัดตั้ง “กองอำนวยการร่วม” ทำหน้าที่บูรณาการกำลังทุกฝ่าย ที่ดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของของประชาชน ….พูดง่าย ๆ คือ เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลความปลอดภัยในงานลักษณะนี้… อาจจะไม่คุ้นเคยในแง่ “การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม” แต่ผมยืนยันครับ ว่าการจัดตั้ง การดำเนินการ และการแสดงตัวตน ว่าเป็นเจ้าภาพในเรื่องดังกล่าว “เป็นความจำเป็น” ครับ …และเป็นเคร่ื่องแสดงความเป็น “มืออาชีพ” ของพวกเราครับ

ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด
ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด
ตรวจกอ.ร่วมกาชาด
ตรวจกอ.ร่วมกาชาด
ตรวจกอ.ร่วมกาชาด
ตรวจกอ.ร่วมกาชาด
ตรวจกอ.ร่วมกาชาด
ตรวจกอ.ร่วมกาชาด

อดีตรมว.อุไรวรรณ เทียนทอง เยี่ยมชมงานกาชาด

อดีตรมว.อุไรวรรณ เทียนทอง เยี่ยมชมงานกาชาด
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD