ถวายพระพร…วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

ถวายพระพร
ถวายพระพร

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 11.00 น…..เดินทางไป สทท.11  จว.จันทบุรี เพื่อร่วมบันทึกเทปกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

คณะจังหวัดสระแก้ว
คณะจังหวัดสระแก้ว

 

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD