คฝ.ร้อย 3 เตรียมความพร้อม

ชี้แจง
ชี้แจง

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 08.00 น…..ร้อยคฝ. ทั้ง 2 กองร้อย ได้รับคำสั่งให้อยู่ใน กทม…..เพื่อเตรียมความพร้อม ร้อย 3 กองร้อยสนับสนุน ก็เลยต้องเตรียมความพร้อม แม้ยุทโธปกรณ์ในการควบคุมฝูงชนไม่มี…แต่สิ่งที่เรามี…”ใจ” ล้วน ๆ ครับ

ฝึก
ฝึก
ฝึก
ฝึก
ฝึก
ฝึก
รับการเคารพ
รับการเคารพ
ชี้แจง
ชี้แจง
ชี้แจง
ชี้แจง
ชี้แจง
ชี้แจง
สวดมนตร์
สวดมนตร์
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
แถวร้อย 3
แถวร้อย 3
เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ
รับการเคารพ
รับการเคารพ
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD