สร้างเครือข่าย

หารือนายกอบจ.สระแก้ว 2
หารือนายกอบจ.สระแก้ว 2

พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556…13.30 น….ผมมาหารือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการป้องกันอาชญากรรม และการสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานทุกหน่วย ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานตำรวจ ที่มีหน้าที่ดูแลความสงบสุขให้กับสังคม โดยเฉพาะกับจังหวัดสระแก้ว

การทำงานแนวใหม่…ความร่วมมือ เครือข่าย เป็นสิ่งจำเป็นครับ …เครือข่ายสามารถสร้างพลัง และประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมหาศาล ซึ่งผมคิดว่าการทำงานของตำรวจทุกวันนี้ต้องปรับวิธีการครับ เนื่องจากเรามีกำลังไม่มาก งบประมาณก็ไม่มาก การหาแนวร่วม หาเครือข่าย แล้วเปลี่ยนบทบาทการทำงาน จากผู้ลงมือทำทุกเรื่อง มาเป็นผู้ “บริหารจัดการเครือข่าย” ให้เครือข่ายทำงานร่วมกันกับตำรวจ และกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดูแลความสงบสุขให้กับบ้านเมือง เป็นบทบาทใหม่ ที่ผมคิดว่าผู้บริหารตำรวจระดับจังหวัดอย่างผม จำเป็นต้องทำครับ….อีกไม่นานคงจะเห็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของเครือข่ายความร่วมมือของตำรวจสระแก้วนะครับ

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD