สภากาแฟ

 

อาหารเช้ากับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
อาหารเช้ากับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด

พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556… 07.00 น…..ผมได้รับเชิญไปร่วมทานอาหารเช้า กับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งงานอย่่างนี้จะจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ นัยว่าให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ได้มาสร้างความคุ้นเคยกัน มาจิบกาแฟ รับประทานอาหารเช้ากัน บางหน่วยงานก็อาจมีกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ มาสร้างความบันเทิง มาให้ความรู้ หรือมาประชาสัมพันธ์กัน

 

กายบริหารเบา ๆ จากรพ.สระแก้ว
กายบริหารเบา ๆ จากรพ.สระแก้ว

ใครหนอ ช่างคิดกิจกรรมเช่นนี้ มันเป็นเรื่องดีที่บรรดาข้าราชการที่มาจากต่างกระทรวงจะได้มาวิสาสะพูดจากันแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิดความราบรื่นเรียบร้อย ในการประสานงาน

 

กายบริหารเบา ๆ จากสำนักงานกีฬาจังหวัด
กายบริหารเบา ๆ จากสำนักงานกีฬาจังหวัด

มาครั้งนี้ สาธารณะสุขจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่มีลักษณะงานคล้าย ๆ กันเช่น สำนักงานกีฬาจังหวัด ฯลฯ ก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ…สนุกสนาน บันเทิง รื่นเริง แล้วยังได้ออกกำลังกายแบบยืดเส้นยืดสายยามเช้า…สนุกครับ

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์