กองร้อยควบคุมฝูงชน

เคารพธงชาติ
เคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 11 พ.ย.56 08.00 น…..ในระยะ 5-6 ปี หลังนี้ ภารกิจของตำรวจในเรื่องการควบคุมฝูงชน กลายมาเป็น “หน้าที่หลัก” ของตำรวจ ตำรวจภูธรสระแก้วก็เช่นกัน จะต้องมีการเตรียมกองร้อยควบคุมฝูงชนไว้สนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยเฉพาะของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งมีเหตุที่ต้องเคลื่อนกำลังเข้าไปปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจอยู่ตลอดมา และยิ่งในห้วงเวลาเช่นนี้ ในเวลาที่คนในชาติมีความเห็นต่าง และมีความขัดแย้งในสังคมค่อนข้างสูง

คฝ.ร้อย 3 สระแก้ว…พร้อม
คฝ.ร้อย 3 สระแก้ว…พร้อม
คฝ.ร้อย 3 สระแก้ว
คฝ.ร้อย 3 สระแก้ว

ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เตรียมกองร้อยควบคุมฝูงชน ไว้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจของตำรวจนครบาลอยู่แล้ว 2  กองร้อย แต่ในวันนี้ …สถานการณ์บ้านเมืองค่อนข้าง “ตึงเครียด” ความขัดแย้งของกลุ่มคนต่าง ๆ เริ่มรุนแรงขึ้น พวกเราก็เลยต้องเตรียมกองร้อยควบคุมฝูงชน เพ่ิมขึ้นอีก 1  กองร้อย เผื่อว่าในจังหวัดเราเอง หากมีเหตุวิกฤติเกิดขึ้น จะได้มีกองกำลังไว้ปฏิบัติ

พักระหว่างฝึก
พักระหว่างฝึก
พักระหว่างฝึก
พักระหว่างฝึก

วันนี้ก็เลยเอาภาพความพร้อมของกองกำลัง กองร้อยที่ 3 ของกองร้อยควบคุมฝูงชน มาฝากกันครับ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า หากมีเหตุพิเศษในจังหวัดสระแก้วเกิดขึ้น เราก็ยังคงมีอีก 1 กองร้อยที่จะคอยดูแลนะขอรับ

กินข้าวกันครับ
กินข้าวกันครับ
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD