ตรวจสภ.คลองหาด – สภ.วังน้ำเย็น

ตรวจ สภ.คลองหาด
ตรวจ สภ.คลองหาด

31 ตุลาคม2556 21.15 ผู้การสระแก้วตรวจสภ.คลองหาด, 22.10 ตรวจสภ.วังน้ำเย็น…สำหรับโรงพักพักคลองหาด…ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ ที่จะเคี่ยวเข็ญไปสู่คำว่า …”ตำรวจมืออาชีพ”

ตรวจหัองควบคุม สภ.คลองหาด
ตรวจหัองควบคุม สภ.คลองหาด
ทำไปได้ ?…ตำรวจคลองหาดกางมุ้งนอนในห้องรับแจ้งความ
ทำไปได้ ?…ตำรวจคลองหาดกางมุ้งนอนในห้องรับแจ้งความ

 

ทำไปได้ ?…ตำรวจคลองหาดกางมุ้งนอนในห้องรับแจ้งความ
ทำไปได้ ?…ตำรวจคลองหาดกางมุ้งนอนในห้องรับแจ้งความ
ตรวจ สภ.วังน้ำเย็น
ตรวจ สภ.วังน้ำเย็น
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD