ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ตำรวจอาสา ตู้ยามสระขวัญ สภ.เมืองสระแก้ว

ตรวจตู้ยาม-ตรวจเยี่ยมตำรวจอาสา สระขวัญ-31ตค56
ตรวจตู้ยาม-ตรวจเยี่ยมตำรวจอาสา สระขวัญ-31ตค56

31 ต.ค.56 16.00 น…..ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ตำรวจอาสา ตู้ยามสระขวัญ สภ.เมืองสระแก้ว….แนะนำเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำการ และของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง….เรื่องง่าย ๆ แต่หาคนเอาใจใส่ จริงจัง จริงใจยาก….แต่เรื่องง่าย ๆ อย่างนี้ คือหัวใจของการสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์แบบ …”มืออาชีพ”

ตรวจตู้ยาม-ตรวจเยี่ยมตำรวจอาสา สระขวัญ-31ตค56
ตรวจตู้ยาม-ตรวจเยี่ยมตำรวจอาสา สระขวัญ-31ตค56
พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ PhD