ตำรวจสระแก้ว กับบทบาทใหม่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

หนังสือพิมพ์ตำรวจ (สมาคมตำรวจ) ฉบับ เมษายน 2559 Vol.28

Read more

พิธีการสร้าง…ความยิ่งใหญ่

ASEANAPOL conference@Pattaya Hallo….Morning la. Long time no see la. How are you la ? ….เสียงทักทายกันของประดาตำรวจจากประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซี่ยน เป็นภาษาอังกฤษสำเนียงมาเลย์ สิงคโปร์ หรือที่เรียกเป็นสแลงว่า Singlish (Singaporian-English)

Read more