Tag: การวิจัย

ตำรวจกับการวิจัย

Police and research from Pol.Maj.Gen.Yingyos Thepjumnong PhD สไลด์ ประกอบคำบรรยายหัวข้อ การนำการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  วิชาระเบียบการวิจัยอาชญาวิทยา และการบังคับใช้กฎหมาย หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย  คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ระหว่าง 13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน 5127 อาคาร 51 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สไลด์ประกอบคำบรรยายนี้ จำเป็นต้องตัดเนื้อหาบางส่วนออก เพื่อความเหมาะสมกับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเพื่อเป็นการรักษาความลับของทางราชการ