Month: September 2018

การปฏิบัติการข่าวสาร-สื่อสังคมออนไลน์ กับตำรวจไทย 4.0

การปฏิบัติการข่าวสาร สือสังคมออนไลน์ กับตำรวจไทย 4.0 from Pol.Maj.Gen.Yingyos Thepjumnong PhD สไลด์ประกอบคำบรรยาย วิชาการปฏิบัติการข่าวสาร สือสังคมออนไลน์ กับตำรวจไทย 4.0 สำหรับ นักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 มีโอกาสมาคุยกับ น้อง ๆ นักเรียนนายสิบตำรวจ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ตามคำเชื้อเชิญ ของเพื่อนอ้อ พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผู้การศูนย์ฝึก…อย่างน้อย การมาช่วยหว่าน ช่วยปลูกเมล็ดพันธุ์ ที่กำลังจะเจริญเติบโต มาทดแทน คนรุ่นเก่า ก็อาจจะทำให้องค์กรนี้ สังคมนี้ ดีขึ้น…บ้าง ไม่มากก็น้อย รักนะ จุ๊บ ๆ

สื่อสังคมออนไลน์กับการปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ : สำหรับหลักสูตร บตส.45

สื่อสังคมออนไลน์กับการปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ from Pol.Maj.Gen.Yingyos Thepjumnong PhD สไลด์ประกอบคำบรรยาย วิชาสื่อสังคมออนไลน์กับการปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ สำหรับหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ 45 (บตส.45) 10 กย.2561 มาคุยกับนักเรียนหลักสูตร “บริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ 45” (บตส.45) หรือเรียกชื่อหลักสูตรเป็นชื่อเล่นว่า “โรงเรียนผู้การ” ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับ “สูงสุด” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การปฏิบ้ติการข่าวสาร เป็น “กลไก” หนึ่งในการบริหารเหตุการณ์ ทั้งในภาวะวิกฤติ และในภาวะปกติ ซึ่งจากเหตุการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทางสังคม วิกฤติเรื่องภัยธรรมชาติ อุบัติภัย หรือในหน้างานของตำรวจโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติอาชญากรรม หรือแม้กระทั่งอาชญากรรมข้ามชาติ …ล้วนแล้วแต่ต้องถูก “บริหารจัดการ” ไม่เช่นนั้นแล้ว การแก้ไขปัญหา อาจจะไม่ได้ผล หรือได้ผลในแบบ “ไร้ประสิทธิภาพ” การปฏิบัติการข่าวสาร เดิมทีเดียว เป็นยุทธศาสตร์ทางการทหารที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด และเข้าสู่ยุคสงครามเย็น หรือ “สงครามตัวแทน” ซึ่งนอกจากการรบพุ่งด้วยกำลังทางทหารและศาตราวุธแล้ว ปฎิบัติการทางทหารรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า “การปฏิบัติการข่าวสาร” ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญไม่น้อย ซึ่งยุทธวิธีของการปฏิบัติการข่าวสารในทางทหารมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยข่าวลวง สงครามจิตวิทยา การทำลายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ […]