Month: June 2018

สื่อสังคมออนไลน์กับปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ สำหรับหลักสูตร บตส.44-45

 Pol.Maj.Gen.Yingyos Thepjumnong PhD   สไลด์ประกอบคำบรรยาย วิชาสื่อสังคมออนไลน์กับการปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ 44-45 คลิปประกอบคำบรรยาย