Month: November 2017

ตำรวจกับการวิจัย

Police and research from Pol.Maj.Gen.Yingyos Thepjumnong PhD สไลด์ ประกอบคำบรรยายหัวข้อ การนำการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  วิชาระเบียบการวิจัยอาชญาวิทยา และการบังคับใช้กฎหมาย หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย  คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ระหว่าง 13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน 5127 อาคาร 51 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สไลด์ประกอบคำบรรยายนี้ จำเป็นต้องตัดเนื้อหาบางส่วนออก เพื่อความเหมาะสมกับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเพื่อเป็นการรักษาความลับของทางราชการ

สื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารองค์กร

16 พฤศจิกายน 2560 ผมได้รับคำเชื้อเชิญจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสสร์ ให้มาพูดคุยกับพี่น้องตำรวจภูธรภาค 3 เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารองค์กร การปฏิบัติการข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ทำหน้าที่ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็เลยอยากจะนำสรุปสาระสำคัญบางส่วน มาแปะเอาไว้ ให้พี่น้องอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง ซึ่งก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า สาระที่ผมนำมาสรุป ไม่ได้อ้างอิงจากตำหรับตำราที่ไหน แต่เป็นจากประสบการณ์ที่ผมอาจจะมีโอกาสได้สัมผัสเนื้อหางานประเภทนี้มาบ้าง ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องตำรวจภูธรภาค 3 รวมทั้งพี่น้องตำรวจหน่วยงานอื่น ๆ ไม่มากก็น้อย…ลองทัศนาดูครับ Social media police spokeman from Pol.Maj.Gen.Yingyos Thepjumnong PhD