Month: April 2016

ว่าด้วยความสำเร็จ

ความสำเร็จ…เมื่อมองจากทางไกล มีชื่อว่า”ความฝัน” เมื่อเดินเข้าไปใกล้ เปลี่ยนชื่อเป็น “เป้าหมาย” เมื่ออยู่ในมือ มีชื่อว่า “ความสุข”                -นิรนาม-

วิชา การปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ

สไลด์ประกอบคำบรรยายวิชาการปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ สำหรับนายตำรวจนักเรียน หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง วิทยาลัยตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรยายเมื่อ พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.30-12.00 น. วิทยาลัยตำรวจ กองบัญชาการศึกษา พร้อมกับถ่ายทอดสดผ่านทาง FACEBOOK Live ไปยังผู้สนใจทั่วไป….ทั่วโลก …ขอย้ำ ! 555 การปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ from Pol.Maj.Gen.Yingyos Thepjumnong PhD