Month: December 2015

โปลิศ ไอโอ 101 ตอนที่ 3 : ว่าด้วยภาพและคลิป

ในบรรดาของที่เอามาปล่อยไปโอ ภาพถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เนื่องจากหากพิจารณาในมุมของผู้รับสารแล้ว มันเป็นเรื่องง่ายที่จะรับ และหากพิจารณาในมุมของผู้ส่งสาร มันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะส่งเช่นกัน แต่ความง่ายมันไม่ได้อยู่ที่การรับ หรือการส่ง แต่มันอยู่ที่ภาพและการตีความภาพต่างหาก ซึ่งตรงนี้แหละ ที่ถือเป็นเรื่องยาก การทำไอโอ สำหรับตำรวจด้วยการส่งภาพจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในภาคปฏิบัติ ที่จะต้องทำความเข้าใจกันพอสมควร มิเช่นนั้นแล้ว ภาพที่ส่งจะถูกตีความผิด แทนที่จะเป็นคุณกับคนส่ง กลับกลายเป็นส่ิงที่จะมาทิ่มแทงคนส่งเสียเอง ซึ่งผมมีหลักการง่าย ๆ แบบคิดเอาเอง บวกประสบการณ์ที่ไปแอบฟังเค้าพูดกันมาบ้าง รวมทั้งประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงาน ผิดบ้างถูกบ้าง เอามาประมวลให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้พิจารณา หากเป็นประโยชน์ ก็ลองเอาไปใช้กันดูครับ ถ่ายรูปตำรวจ ต้องให้รู้ว่าเป็นตำรวจ  ….แน่นอนครับ ก็กำลังจะสร้างภาพบวกให้ตำรวจ แล้วไม่รู้ว่าเป็นตำรวจ แล้วจะไปถ่ายทำไมครับ การบ่งบอกความเป็นตำรวจ บางสถานการณ์ไม่จำเป็นต้องบอกด้วยเครื่องแบบเสมอไป บางครั้งบอกด้วยเสื้อของหน่วย แล้วมีข้อความแสดงสัญลักษณ์ความเป็นตำรวจก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ   ถ่ายรูปหน่วยไหน ต้องให้รู้ว่าเป็นหน่วยไหน….การบอกด้วยเครื่องแบบของหน่วยที่ชัดเจนก็ดี เช่นตำรวจตชด. มีเครื่องแบบชัดเจนว่าเป็นตชด. ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ก็มีเครื่องแบบชัดเจน แต่ถ้าเป็นหน่วยที่เป็นเครื่องแบบทั่วไป การถ่ายรูปที่เห็นป้าย หรือเครื่องหมายหน่วย ถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นเรื่องดีครับ ดังนั้น การจัดองค์ประกอบของภาพให้เห็นป้ายชื่อหน่วย หรือสัญลักษณ์ของหน่วย จึงเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาด เพราะหากไม่มีปรากฏว่าเป็นหน่วยไหนแล้ว ก็ถือว่าภาพนั้นหากปล่อยออกไปก็จะ “เสียของ” […]