Month: July 2015

ครูตำรวจต้นแบบ : Police The Idol

ปฐมบท “ครูตำรวจต้นแบบ” ผมว่ามัน “สุดยอดมากเลย….ที่เราได้ดู ได้เห็น ในสิ่งที่น้อยคนนักในประเทศนี้ จะมีโอกาสอย่างเรา” เสียงใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มของพวกเราที่ผมแอบได้ยินพูดขึ้นมา ในขณะที่เราเพิ่งชม “โขนหลวง” ที่ศาลาเฉลิมกรุงจบ….ครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าใครคนใดคนหนึ่งที่พูดหน่ะ หมายความอย่างนั้นจริง ๆ หรือเพียงเพราะอยากจะแกล้งพูดให้ผมได้ยิน เป็นการเอาใจผม….แต่ยังไงก็ช่างเหอะ ผมถือว่าผมได้ทำหน้าที่ในฐานะ “ผู้นำ” ในขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว แล้วก็คงต้องเดินหน้าทำต่อ ในสิ่งที่ยังไม่ครบหลักสูตร ครับ ผมกำลังทำหลักสูตรการ “สร้างคน” ครับ เป็นหลักสูตรที่ผมตั้งชื่อว่า “ครูตำรวจต้นแบบ” หรือชื่อเป็นภาษาต่างด้าว ให้เข้ากับบรรยากาศประชาคมอาเซี่ยนว่า “Police The Idol” (พวกครูภาษาอังกฤษ อย่าเพิ่งมาต่อว่าว่าผมใช้ภาษาผิดไวยกรณ์นะครับ…มันเป็นการเล่นคำ มันเป็นภาษาการตลาดหน่ะ) แรงบันดาลใจ หรือ “สารตั้งต้น” ในการที่ผมทำโครงการนี้ ก็มาจากการได้นั่งสนทนาธรรมกับ “พี่โอเล่” พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ เมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้  พี่โอเล่ ในวันนี้ คงสะสมต้นทุนทางความคิดมาจากการที่ได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ มายาวนาน และยังได้มีโอกาส […]