Month: December 2014

26 พฤศจิกายน 2557

  10.00 น. ประชุมคณะอำนวยการจราจรและรักษาความปลอดภัยงานกาชาด ประจำปี 2557   14.30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีสระแก้ว”   16.30 น. ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาวอลเล่ย์บอล ภ.จว.สระแก้ว

24-25 พฤศจิกายน 2557

  24 พฤศจิกายน 2557 19.30 น. ร่วมบำเพ็ญกุศลศพนายทรงคุณ เทียนทอง ณ ศาลาเทียนทอง วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว 25 พฤศจิการยน 2557 16.30 น. รวมฌาปนกิจศพนายทรงคุณ เทียนทอง

20 พฤศจิกายน 2557…งานศพคุณพ่อรองธานีวัฒน์

  19.00 น. เป็นประธานสวดอภิธรรม นายทวิช เตียงพิทักษ์ บิดาพ.ต.อ.ธานีวัฒน์ เตียงพิทักษ์ รองผบก.ภ.จว.สระแก้ว ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

21 พฤศจิกายน 2557

  11.30 น. ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ ณ สทท.11 จันทบุรี 14.00 น. ร่วมกับผบช.ภ.2 และคณะบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ ณ สทท.11 จันทบุรี