Day: August 20, 2014

20 สิงหาคม 2557

เวลา 11.30 น. พร้อม สระแก้ว 5 , หน.สง.ยุติธรรม จว.สระแก้ว และคณะ ร่วมประชุม เรื่องค่าชดเชย ของผู้เสียหาย ชาวกัมพูชา ณ ห้องทำงาน สระแก้ว 1

19 สิงหาคม 2557

เวลา 11.30 น. พร้อมคณะทำงานจัดงานวันเกษียณอายุ ตร. ประจำปี 2557 ร่วมประชุม กับ ผบก.ปค.รร.นรต. พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม บก.ปค.รร.นรต.