Day: August 16, 2014

16-17 สิงหาคม 2557

12.00 น.-14.00 น. ของวันที่ 17 ส.ค.57 เวรนายตำรวจราชสำนักเวรประจำพระองค์ 906 มานั่งเวรนรว.ตั้งแต่เช้า ….มานั่งเฝ้าถวายเกียรติพระองค์หญิง…มานั่งมองชีวิตที่ฉันเป็น…มีใครเห็นหรือไม่ไม่สำคัญ…เป็นตำรวจเจ็บปวดนักในวันนี้…เห็นแต่มีคนเหยียบย่ำให้อาสัญ….ขอเพียงเรารักษาเกียรติพวกเดียวกัน…แม้อาสัญดำรงเกียรติตำรวจไทย !  

15 สิงหาคม 2557

10.00 น. พร้อม ผวจ.สระแก้ว , ผบ.จทบ.ส.ก. , อรัญ 1 , กก.สส.ฯ , ตม. , กกล.บูรพา ,และ ส่วนราชการไทย – กัมพูชา ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนถูมิภาค ไทย – กัมพูชา (RBC – 22) ครั้งที่ 22 และ รรท.ผบช.ภ.2 มอบหมายให้ สระแก้ว 1 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดย พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาค 1 มาเป็นประธาน ณ ห้องประชุม รร.อรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ ฯ 14.30 น. พร้อม ผวจ.สระแก้ว , ผบ.จทบ.ส.ก. , อรัญ 1 , […]