Day: August 13, 2014

13 สิงหาคม 2557

07.30 น. สภากาแฟ ณ โรงแรมทิพปุระ 09.00 น. พร้อม ข้าราชการตำรวจ , ทหาร , ผวจ.สระแก้ว , หน.ส่วนราชการ , ภาครัฐ และเอกชนใน จว.สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติ พิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 24 และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี ( สิงห์ สิงหเสนี )โดยมี พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่นแจ้ง รอง ผบช.ตชด. เป็นประธาน ณ กก.ตชด.12 ค่ายเจ้าพระยาสุภาวดี