Day: August 8, 2014

8 สิงหาคม 2557

เวลา 08.30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานเกษียณอายุข้าราชการ ตร. ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร1 ตร. เวลา 13.30 น. พร้อม ผบก. , รอง ผบก. , หน.สภ. ,และหน่วยงานตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภ.2 ร่วมประชุมบริหาร ภ.2 ครั้งที่ 7 /2557 โดยมี พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ภ.2