Day: August 4, 2014

4 สิงหาคม 2557

เวลา 10.30 น. พร้อม คลองลึก 2 ,และสหวิชาชีพ จว.สระแก้ว ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จว.สระแก้ว ณ ห้องประชุม โรงแรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ เวลา 16.00 น. พร้อม ผวจ.สระแก้ว , นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ , เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,ทหาร ,และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ร่วมแถลงข่าวจับกุมสินค้าลักลอบหลบหนีภาษีศุลกากร และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมมูลค่ากว่า 53 ล้านบาท ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ