Month: August 2014

25 สิงหาคม 2557

เวลา 08.30 น. พร้อม ผบ.จทบ.ส.ก. , ผวจ.สระแก้ว , ข้าราชการทหาร ,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ มทภ.1 , ผบ.กกล.รส.ทภ.1 และฟังบรรยายสรุป จาก จทบ.ส.ก. ณ ห้องประชุม จทบ.ส.ก. ต่อมา เวลา 10.10 น. พร้อม มทภ.1 และคณะ ได้มาร่วมพบปะ พูดคุยกับ ผู้นำส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ ใน พื้นที่ จว.สระแก้ว ณ ลานหน้า บก.จทบ.ส.ก.

22 สิงหาคม 2557

เวลา 10.00 น. เดินทางมาเป็นวิทยากรอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูผู้รับผิดชอบการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เวลา 12.00 น. มาร่วมประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกัมพูชา ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมเทียนทอง โรงแรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศฯ เวลา 14.00 น. ร่วมงานพิธีเทกระจาด โดยท่านเสนาะ เทียนทอง เป็นประธาน ณ โรงเจ อ.อรัญประเทศ

20 สิงหาคม 2557

เวลา 11.30 น. พร้อม สระแก้ว 5 , หน.สง.ยุติธรรม จว.สระแก้ว และคณะ ร่วมประชุม เรื่องค่าชดเชย ของผู้เสียหาย ชาวกัมพูชา ณ ห้องทำงาน สระแก้ว 1

19 สิงหาคม 2557

เวลา 11.30 น. พร้อมคณะทำงานจัดงานวันเกษียณอายุ ตร. ประจำปี 2557 ร่วมประชุม กับ ผบก.ปค.รร.นรต. พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม บก.ปค.รร.นรต.

18 สิงหาคม 2557

09.00-15.00 น. เป็นวิทยากร บรรยายแก่ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ-รองผู้บังคับการ ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

16-17 สิงหาคม 2557

12.00 น.-14.00 น. ของวันที่ 17 ส.ค.57 เวรนายตำรวจราชสำนักเวรประจำพระองค์ 906 มานั่งเวรนรว.ตั้งแต่เช้า ….มานั่งเฝ้าถวายเกียรติพระองค์หญิง…มานั่งมองชีวิตที่ฉันเป็น…มีใครเห็นหรือไม่ไม่สำคัญ…เป็นตำรวจเจ็บปวดนักในวันนี้…เห็นแต่มีคนเหยียบย่ำให้อาสัญ….ขอเพียงเรารักษาเกียรติพวกเดียวกัน…แม้อาสัญดำรงเกียรติตำรวจไทย !  

15 สิงหาคม 2557

10.00 น. พร้อม ผวจ.สระแก้ว , ผบ.จทบ.ส.ก. , อรัญ 1 , กก.สส.ฯ , ตม. , กกล.บูรพา ,และ ส่วนราชการไทย – กัมพูชา ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนถูมิภาค ไทย – กัมพูชา (RBC – 22) ครั้งที่ 22 และ รรท.ผบช.ภ.2 มอบหมายให้ สระแก้ว 1 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดย พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาค 1 มาเป็นประธาน ณ ห้องประชุม รร.อรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ ฯ 14.30 น. พร้อม ผวจ.สระแก้ว , ผบ.จทบ.ส.ก. , อรัญ 1 , […]

13 สิงหาคม 2557

07.30 น. สภากาแฟ ณ โรงแรมทิพปุระ 09.00 น. พร้อม ข้าราชการตำรวจ , ทหาร , ผวจ.สระแก้ว , หน.ส่วนราชการ , ภาครัฐ และเอกชนใน จว.สระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติ พิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 24 และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี ( สิงห์ สิงหเสนี )โดยมี พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่นแจ้ง รอง ผบช.ตชด. เป็นประธาน ณ กก.ตชด.12 ค่ายเจ้าพระยาสุภาวดี

8 สิงหาคม 2557

เวลา 08.30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานเกษียณอายุข้าราชการ ตร. ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร1 ตร. เวลา 13.30 น. พร้อม ผบก. , รอง ผบก. , หน.สภ. ,และหน่วยงานตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภ.2 ร่วมประชุมบริหาร ภ.2 ครั้งที่ 7 /2557 โดยมี พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.ภ.2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ภ.2