Day: February 3, 2013

ความเกรี้ยวกราด

29 มกราคม 2556 ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ รองผอ.กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ในการพระราชทานปริญญา ฯ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นภารกิจประจำของตำรวจในพื้นที่ ที่จะต้องมาทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย แต่สำหรับปีนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 (บก.น.4) ปรับวิธีปฏิบัติใหม่ เพื่อให้งานถวายความจงรักภักดี เป็นไปแบบ “มืออาชีพ” และเข้าตามหลักนิยมในเรื่อง “ถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ” อย่างแท้จริง แล้วการทำงานของ “พวกเรา” ตำรวจในสังกัด บก.น.4 รวมทั้งหน่วยปฏิบัติข้างเคียง หน่วยร่วมปฏิบัติ หน่วยขึ้นยุทธการการปฏิบัติ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการนั่งบัญชาการของท่านผู้การนครบาล 4 พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ด้วยตัวเอง การจัดตั้ง กองอำนวยการร่วม ซึ่งจัดทำในระบบศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ตามหลักนิยมของท่านผบ.อู๋ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว …ซึ่งผมยังไงก็คงต้องขอยืนยัน นั่งยัน นอนยัน ว่าการทำงานของตำรวจยุคใหม่ ยุคที่ข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานจะต้องเที่ยงตรงชัดเจน การจัดตั้งศปก.ถือเป็น “หัวใจ” สำคัญที่สุด…ที่พูดนี่ไม่ได้โหนกระแส หรือว่าต้องการประจบประแจงท่านผบ.อู๋ […]

ความจงรัก…ภักดี

18 มกราคม 2556 ผมได้รับมอบหมายจาก “ผู้การตุ้ย” พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 เจ้านายโดยตรง ให้จัดทำโครงการที่จะมาสนองตอบต่อนโยบายข้อที่ 1 ของท่านผบ.ตร. “พี่อู๋” พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ในเรื่องการปกป้องเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ…ผมครุ่นคิดอยู่นานว่าจะทำอย่างไรดี ให้นโยบายที่ว่านั้นนำไปสู่การปฏิบัติด้วย “หัวใจ” ไม่ใช่ด้วยคำสั่ง และด้วยการทำงานแบบ “มืออาชีพ” ที่มีความพร้อมทั้งเรื่องความรู้ เรื่องประสบการณ์ และที่สำคัญเร่ืองทักษะที่ถูกต้อง และในที่สุดโครงการ “การถวายความปลอดภัยแบบมืออาชีพ” ก็ถูกสร้างขึ้นมา ด้วยเป้าหมายแน่วแน่ที่จะทำให้ภารกิจของตำรวจในเรื่องการถวายความปลอดภัย เป็นไปแบบ “มืออาชีพ” แน่นอนหล่ะครับ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานในประเทศนี้ ต่าง”อ้างว่า” ให้ความสำคัญเป็นเรื่องแรกๆ ในนโยบายของหน่วยงาน แต่เมื่อเข้าสู่โหมดการปฏิบัติในเรื่องความจงรักภักดี การถวายความปลอดภัย การปกป้องสถาบัน ราชบัลลังก์ ผมยังไม่ค่อยเห็นหน่วยงานไหนที่ “ทุ่มเท” เอาจริงเอาจังกับเรื่องที่เราถือว่า “สำคัญที่สุด” เลย ที่เห็นก็มีแต่ป้ายคำขวัญเก๋ ๆ รูปข้าราชการยืนตะเบ๊ะ เท่ ๆ […]