18 สิงหาคม 2557

IMG_1616.JPG
09.00-15.00 น.
เป็นวิทยากร บรรยายแก่ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ-รองผู้บังคับการ ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
IMG_1619.JPG

IMG_1618.JPG

IMG_1620.JPG

IMG_1621.JPG

About the Author

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (รองผบช.ปส.) สวนกุหลาบวิทยาลัย (สก.102), เตรียมทหาร (ตท.25), รร.นายร้อยตำรวจ (นรต.41), ปริญญาโท อาชญาวิทยา ฯ, ปริญญาเอก ปรัชญา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.